Văn thơ thiền
Năm pháp tu
(Ngày đăng: 23/01/2013 - Lượt xem: 1149)

 

 

Phật tổ đấng giác ngộ
Thương chúng sinh thống khổ
Bị sinh lão bệnh tử
Trói buộc trong luân hồi

Tám mươi năm cuộc  đời
Ngài truyền bá chánh pháp
Dạy chúng sinh tu hành
Từ bỏ mọi nghiệp ác

Sợ tứ chúng  lầm  lạc
Phật chỉ rõ căn cơ
Vạch ra năm đường tu
Tên ngũ thừa truyền dạy

NHÂN thừa tu TAM QUY
Và hành trì NGŨ GIỚI
Sống An lạc trọn đời
Phúc Luân hồi  hậu kiếp.

THIÊN thừa tu thập thiện
Chứng Định bậc tứ Thiền
Luân hồi lên cõi Thiên
Hội nhập với quần tiên.

THANH VĂN thừa khổ hạnh
Tu trải hết nghiệp đời
Tứ diệu đế đại ngộ
Nhập niết bàn thảnh thơi

DUYÊN GIÁC thừa tu rồi
Thập nhị nhân duyên phá
Thành quả Bích chi Phật
Vô diệt và vô sanh

BỒ TÁT thừa thề hành
Tu theo Pháp lục Độ
Cứu người thoát sầu khổ
Cùng muôn loài  an vui

Ta duyên nơi trần thế
Đời này được kiếp người
Ơn Phật chỉ giác ngộ
Nhờ tu kiếp trước rồi

Muốn thoát khỏi luân hồi
Hay trong vòng lục đạo
Lựa chọn một pháp tu
Rồi hành trì Chu đáo

Từng bước sẽ Đắc đạo
Vô thượng quả Bồ đề
Xin đừng quá đắm mê
Cầu xin và lễ Bái

TU là diệt chướng ngại
Tham sân si tại tâm
HÀNH là mang điều giác
Phá tan mọi mê lầm

Ngũ thừa Phật dạy đó
Năm cỗ xe chuyên cần
Giúp người tu trí Tuệ
Vượt qua ải trầm luân.
 

Phúc Thanh

Các tin tức khác
Ý kiến bạn đọc (Chưa có bình luận cho bài viết)
Lấy mã khác
Đối tác
 • hatech
  BLT
  Inteli
 • Magiline
  GTF
  Vicato
 • khách hàng
  Khách hàng
  khách hàng
 • khách hàng
  trường Hoàng Diệu

Điểm báo
Dữ liệu đang được cập nhật...
thư viện hình ảnh